Napsugár Óvoda

Intézményünk a belvároshoz közel, egy lakótelep közepén helyezkedik el, a város valamennyi pontjáról jól megközelíthető. Az épület óvoda céljára épült, mely megfelel az intézménytípussal támasztott követelményeknek, 7 csoportszobával, hozzá tartozó mosdókkal, öltözőkkel, tornaszobával, saját udvarrészekkel, kiszolgálóhelységgel és tornaszobával rendelkezik.

Óvodánk hét csoporttal működik, ezek jelenlegi szervezése: két vegyescsoport, egy minicsoport, egy kiscsoport, egy középsőcsoport és két nagycsoport.

2005-től intézményük a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében bevezette minden csoportjában a kompetencia alapú óvodai nevelési programot. A sikerekre alapozva törekszünk a referencia intézményi akreditációra, így a régióban szakmai mintát, tanulási lehetőséget nyújthatunk a program iránt érdeklődő pedagógusoknak.

2008-ban a HEFOP 3.1.3/B pályázaton 4 millió Ft támogatást fordíthattunk fejlesztőeszközök beszerzésére.

Óvodánk két "jó gyakorlatot" szerepeltet a TÁMOP kínálati kosarában, mely alapján a 2009-2010 nevelési évben 69 település (az egész ország területéről) óvodái adaptálták, vették át programjainkat, mely során beépítették azokat pedagógiai dokumentációikba.

„Tedd és Mondd”: Anyanyelvi fejlesztőprogram

Zenészek

Az anyanyelvi fejlesztő programunk játékokból áll. Olyan játékokból, nyelvi játékokból, melyek ismertek lehetnek az óvónői gyakorlat során, játszottuk, mondogattuk a mese-vers, környező világ megismerése, ének-zene-énekes játék témakörökön belül vagy csak egyszerűen játszottuk, de mindezeket újraértelmezve az ajánlott programunkat az anyanyelv irányából közelítve, annak tartalmából kiindulva építettük fel. A képességfejlesztés mutatói a klasszikus elnevezések helyett a nyelvi képességek és azok elnevezései az irányadók.

„Gyere velem!”: Drámapedagógia az óvodában

Játék

Mi hívta életre, hogyan alakult ki „ Jó gyakorlatunk” ? Valami létrejöttének mindig a hiány az alapja. A kiegészítő segédleteket mindenki szívesen használja, de idővel igény alakult ki a kollektívában a heti lebontású, téma szerinti dramatikus játéktár füzet iránt, ami pillanatok alatt ötlettel szolgál egy- egy téma sokoldalúbb, élménygazdagabb feldolgozásához. Tapasztalataink, megfigyeléseink alapján jelentősen megemelkedett a különböző beilleszkedési, beszéd nehézséggel, önismereti és kapcsolatteremtési problémával küzdő gyermekek aránya. Megtapasztaltuk, hogy ezek a hátrányok tartósnak bizonyulnak, sőt további részképesség zavarokat generálnak. Fontos volt hát számunkra, hogy egymás tudására alapozva hozzunk létre egy olyan innovációt, mely a napi gyakorlati munkában konkrét segítséget jelenthet mindenki számára. A program eszközkészlete könnyen alkalmazható, célirányosan választhatók ki a megfelelő tevékenységek, melyek a gyermek mozgásigényére, kíváncsiságára, utánzási, azonosulási hajlamára és játékosságára épít. Felépítése alkalmas arra, hogy kiscsoportos kortól az iskolába lépésig tudatosan felépítve alkalmazza a pedagógus a fejlesztés tervezésében.

Az óvodánkban dolgozó pedagógusok igénye (minőségirányítási program felmérései, SWOT analízis alapján) a hatékony, mérésen és értékelésen alapuló ellenőrzési rendszer kidolgozása, mellyel állandó visszajelzést kaphatunk munkánkról, a differenciált képességfejlesztés lehetőségeinek további szélesítése továbbképzéseken való részvétellel. Elkötelezettek vagyunk az innovatív tevékenységekben, és módszertani fejlesztésekben való részvételben. Kollektívánkra jellemző a fokozott motiváltság a tapasztalatok továbbadására.

Az intézmény fenntartója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, OM azonosítója: 029873.