Napsugár Óvoda

Napsugaras Óvodáskorért Alapítvány

Alapítványunk adószáma: 18495047-1-07

Alapítványunk bankszámlaszáma: 11736006-20360526

Az Alapítvány célja a Napsugár óvodába felvett gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi és értelmi képessége kibontakozásának támogatása, a természetes környezet gyermekekkel való megismertetésének és megszerettetésének elősegítés, továbbá az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük mindazoknak, akik a személyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlásakor alapítványunkat jelölték meg kedvezményezettnek.

2014-ben befolyt összeg: 497.075 Ft.

Köszönjük és továbbra is várjuk felajánlásaikat.

Az összeget az udvar felújítására fordítottuk.

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ának a c/4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet végez.
Az Alapítvány fenti céljainak megvalósítása érdekében elsősorban: